Yoga for stress og angst

Yoga terapi for stress, angst og depresjon er en naturlig måte å håndtere dette problemet. En bestemt type mediyoga-program for stress og angst øker serotoninproduksjonen i kroppen som fører til bedre humør og lindrer spenninger. Ifølge Journal of Psychiatry and Neuroscience spiller serotoninproduksjonen en rolle i behandlingen av depresjon.

Hvis det er en god måte å håndtere angst, så er det Yoga! Dr. Mason Turner fra Kaiser Permanente Medical Group sier yoga terapi “kan være en veldig kraftig i behandlingen av angst.”

Yoga er en fysisk trening som involverer ulike kroppsposisjoner, pusteteknikker og meditasjon. På den andre siden er depresjon og angst vanlig og alvorlig medisinsk sykdom som negativt påvirker hvordan du føler, måten du tenker og hvordan du oppfører deg. Yogiske behandlinger har evnen til å radikalt forbedre måten folk føler og tenker på, og som en konsekvens måten de oppfører seg på.

Yoga øker også hjertefrekvensvariabiliteten, eller endring i tid mellom hjerteslag, ved å øke avslappingsresponsen over stressresponsen i kroppen. En høy HRV betyr at kroppen din er bedre til selvoppfølging eller tilpasning, spesielt for stress.

Vil du vite om yoga kan hjelpe deg? Ta kontakt