Pranayama: pustekunst

Reguler pusten, og kontroller dermed sinnet. Fordi hvor sinnet går, strømmer energien. -B.K.S. Iyengar

“Pranayama har kontroll over pusten”. “Prana” er pust eller vital energi i kroppen. På subtile nivåer representerer prana den praniske energien som er ansvarlig for liv eller livskraft, og “ayama” betyr kontroll. Så Pranayama er “kontroll av pusten”.

Kristus og Buddha sa: “Led et godt liv og ditt sinn vil bli kontrollert”. Så hvordan er det at så mange medfølende, rene, modige og veldedige mennesker ikke kan sitte stille og meditere? Det er fordi pusten deres ikke er under kontroll, og dermed virker sinnet som en fullstendig ape bitt av en skorpion.

Prana og sinn er intrikat knyttet. Fluktuasjon av en betyr fluktuasjon av den andre. Når enten sinnet eller prana blir balansert, er den andre stabil. Kontroller Prana og sinnet styres automatisk. Pusteprosessen er direkte forbundet med hjernen og sentralnervesystemet, og det er en av de mest vitale prosessene i kroppssystemet. Det har også en forbindelse med hypothalamus, hjernesenteret som styrer følelsesmessige responser. Uberegnelig pusting sender uberegnelige impulser til dette senteret og skaper dermed forstyrrede responser.

Ved å bli oppmerksom på pustens natur og ved å kontrollere det, blir hele systemet styrt og bølgehjernemønstre blir harmonisert.

Således er pranayama så viktig fordi vi gjennom den ufrivillige pusteprosessen er i stand til å kontrollere vårt sinn og til slutt vår energi.

Lær hvordan å puste. Kontakt oss